Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu beslutat att fördela totalt 310 miljoner kronor från åtgärdsanslaget för havs- och vattenmiljö till länsstyrelserna för vattenvård. Anslaget är ganska jämnt fördelat vad gäller åtgärder för vattenförvaltning.