Utbredningen av syrefria bottnar i östersjön var under 2011 rekordstor och läget försämrades under 2012.Det visar färska siffror från SMHI, som regelbundet undersöker syrehalten. - Idag omfattar syrebristen nästan 20 procent av Egentliga östersjöns bottnar, det är väldigt alarmerande, säger Bertil Håkansson, vid Havs- och vattenmyndigheten, HaV.