Planerna på en jättelik vindkraftpark med upp till 700 vindmöllor i Hanöbukten får ja av Mark- och miljödomstolen i Växjö. Nu blir det regeringens sak att avgöra om parken ska byggas.