Länsstyrelsen på Gotland planerar att bilda ett marint naturreservat i Slite skärgård. Valet av Slite skärgård som marint naturreservat kommer efter en lång rad inventeringar runt Gotlands kust där just Sliteområdet uppvisat särskilt höga naturvärden.