Halterna av dioxiner och PCB i östersjöns strömming sjunker, enligt Naturhistoriska riksmuséet och Livsmedelsverket. Det innebär dock inte att fisken är giftfri.