Nu har KTH-forskare varit med och tagit fram ett fartyg vid namn CargoXpress. Miljöpåverkan från detta fartyg är i genomsnitt 12 procent lägre jämfört med godstransport med lastbil, och jämfört med konventionella fartyg ger CargoXpress hela 16 procent lägre utsläpp.