I östersjöns djupvatten är syresituationen fortsatt mycket allvarlig. Ytan av områden påverkade av syrebrist har varit hög under hela 2000-talet hög, och SMHI:s undersökningar under 2012 visar inte på någon förbättring.