Cyanobakterier är kvävefixerare som är vanliga i östersjön och i andra marina miljöer. Men det finns även bakterier som inte är fotosyntetiserande men som kan fixera kväve.