Luften består idag av cirka 21 procent syrgas, vilket är en grundförutsättning för utvecklade livsformer på jorden. En ny studie visar att det finns ett tydligt samband mellan syrebildningen och förmågan att gruppera celler i alltmer sammansatta organismer. Detta skedde på jorden för ungefär 2.4 miljarder år sedan.