EU och Norge har enats om fiskekvoter för Nordsjön, Kattegatt och Skagerrak.Kvoterna för bland annat kolja, rödspätta och sej höjdes. Kvoten för torsk bibehölls, trots att EU-kommissionen föreslagit en sänkning av kvoten.