Världsbankens uppmärksammade klimatrapport är misstolkad, enligt fyra klimatforskare. Enligt forskarna handlade den inte om att vi står inför en extrem global temperaturhöjning,utan om tänkta konsekvenser av en sådan.