Antalet humrar har mer än tredubblats sedan fiskeförbuden infördes, visade en studie av fyra marina skyddsområden i Skagerak. Slutsatsen är att marina skyddsområden är bra och att både hummer och torsk ökar både i antal och storlek i små områden med fiskeförbud.