Som det ser ut nu kommer Västra Götaland inte att uppnå något av de miljömål som Sverige har satt upp och som ska vara uppfyllda år 2020.