I östergötlands skärgård finns nu drygt 70 fågelskyddsområden med en sammanlagd areal om cirka 2 900 hektar. Områdena har nu inventerats, och reglerna för områdena har uppdaterats. Tanken är att detta ska göras var tionde år och justeras utifrån förändringar i fågelpopulationerna.