En forskargrupp i Uppsala har fått ett stort anslag från EU-kommissionen för att utveckla en lönsam teknik för att få cyanobakterier att producera bränsle. På sikt hoppas gruppen få cyanobakterierna att producera olika sorters bränsle, exempelvis etanol.