Snömassor i mängder som kan innehålla tungmetaller och oljor tippas i sjö och hav. Det finns ett generellt förbud mot att dumpa snö i vatten, men Havs- och vattenmyndigheten kan utfärda dispenser som tillfällig lösning om dumpningen inte påverkar människors hälsa och miljön negativt.