Vid Sjöfartsverkets kartläggning av kemiska stridsmedel i östersjön, sydost om Gotland, har man bland annat hittat stora mängder senapsgas. Dumpningen utfördes i slutet av 1940-talet. Nu ska det utredas i vilken mån det här kan förorena miljön.