Kan undervattensrobotar och datoriserade bojar ersätta provtagningar till havs? Det är en av de frågor som diskuterades när Umeå marina forskningscentrum tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten bjöd in forskare, tjänstemän och företagare till en konferens om den marina teknikens möjligheter.