Varmt vatten som pumpats ut från kärnkraftverkens kylsystem dödar vissa fiskarter som torsk och lax. Det är en relativt lokal effekt, men det kan späda på problemet med klimatförändringar.