Enligt EU:s vattendirektiv ska samråd kring hur vattenmiljön förvaltas ske i alla vattendistrikt.Nu är det dags att tycka till om vilka frågor som ska prioriteras inom förvaltningen av våra grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten. Samrådet organiseras av vattenmyndigheten.