Det fartyg som gått på grund i Kalmarsund har inte läckt ut någon olja. Ombord på fartyget finns 80 ton tjockolja. Idag hoppas Kustbevakningen kunna bogsera fartyget in till Kalmar.