Hela två tredjedelar av havens marina arter är fortfarande okända.Det visar en beräkning som gjorts av ett stort antal forskare, och som nyligen presenterats i den vetenskapliga tidsskriften Current Biology. Forskare från Göteborgs universitet har bidragit till studien.