Havsnivåerna har stigit 60 procent snabbare än vad FN:s klimatpanel IPCC har spått, visar en utvärdering som presenteras i samband med klimatmötet i Doha. Att klimatförändringarna skulle ha avstannat avfärdas av forskare.