Det är framförallt de fattigaste länderna som kommer att drabbas hårt av klimatförändringarna, skriver Världsbanken i en ny rapport.