Klimatforskarna är bra på att berätta om sina forskningsresultat, men människorna måste börja tro på forskningsresultaten för att det ska hända något. Katherine Richardson, professor i biologisk oceanografi på Köpenhamns universitet, menar att det kommer att ta generationer för oss förstå att vi måste gå från att vara jägare-samlare till att bli vår planets förvaltare.