Inom det nya forskningsprogrammet DEVOTE kommer över 250 forskare att studera hur mänsklig aktiviteter påverkar marin biodiversitet. Indikatorer för att mäta biodiversitet kommer att analyseras och utvecklas, för östersjön, Atlanten, Medelhavet och Svarta havet. Programmet finansieras av EU.