En omfattande muddring i Gävle hamn har lett till oro hos befolkningen. Bottensedimentet är kraftigt förorenat av främst tungmetaller, som riskerar att åter frigöras när man börjar gräva. Hamnens miljöchef berättar dock att det översta, mest giftiga sedimentlagret tas om hand med en miljöskopa som minimerar spillet. Sedan förs det i land och gjuts in som fundament till nya kajer i Gävle hamn.