SMHIs kustzonmodell, som används för att karaktärisera vattenkvaliteten utmed svenska kusten, har nu vidareutvecklats för att kunna beräkna lokal och total omsättningstid samt utsjöpåverkan i varje kustvattenförekomst.