På 1960-talet dumpades stora mängder avfall till havs.Både båtar och flyg gjorde sig av med skräp och föroreningar ute i det fria vattnet. För att komma tillrätta med problemet förhandlades den globala dumpningskonventionen fram 1972. Idag är konventionen ersatt av ett protokoll med utgångspunkt i att all form av dumpning ska vara förbjuden.