Från och med första januari nästa år blir det förbjudet med nätfiske under vinterhalvåret i grunt havsvatten från gränsen mot Norge till gränsen mellan Skåne och Blekinge län. Förbudet är tänkt att skydda bestånden av bland annat havsöring.