Ett varmare klimat i framtiden innebär med all säkerhet stigande havsnivåer. Det finns dock stora brister i kommunernas planering inför dennna framtida havsnivåhöjning, enligt en kartläggning som gjorts vid KTH och FOI.