Sedan april har över 14 ton skräp samlats ihop längs Orust kuster. Det mesta av skräpet har förts till kusten med strömmar från England.