EU:s ministrar har nu beslutat om fiskekvoter i östersjön för 2013. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson kallar beslutet historiskt, eftersom medlemsländerna valde att följa en mer hållbar linje än vad kommissionen föreslagit. Alla är dock inte lika nöjda med besluten. Kvoten för lax innebär exempelvis att dubbelt så många laxar får fångas jämfört med vad forskarna inom ICES rekommenderar.