Det är dags för nominering av årets östersjöbonde. Utmärkelsen grundades 2009 av WWF i samarbete med Baltic Farmers Forum for the Environment (BFFE) och lantbruksorganisationer runt östersjön. Målet med utmärkelsen är att öka medvetenheten om alla goda initiativ för ett hållbart lantbruk som praktiseras på gårdar runt östersjön.