Priapulider är havsmaskar som lever på grunt vatten, bland annat på svenska västkusten. Ett svensk-norskt forskarteam visar i en ny studie att inälvorna hos denna säregna mask utvecklas på samma sätt som hos människor. Denna överraskande upptäckt visar att magarna hos mycket olika djurarter har utvecklats på samma sätt.