är det rätt att vi äter fisk som är för giftig för att få säljas i övriga Europa? Fungerar våra kostråd som dom ska? är det rätt sätt att hantera frågan om miljögifter i fisk? Debatten kring dioxinundantaget debatteras friskt för tillfället.