Mängden plast som driver omkring ute i Stilla Havet ökar snabbt. Tidigare studier har visat att plasten kan vara giftig för vattenlevande organismer. Ny forskning visar att en rovlevande insekt gynnas av plasten, vilket kan orsaka rubbningar i näringsväven.