Mellan den 15 oktober och den 30 november är det fiskeförbud på sik i södra Bottenhavet. Beslutet utgörs av två delar, dels ett skydd för den havslekande siken under dess lektid, dels ett helt fiskefritt kärnområde där områden för den havslekande sikens olika livsstadier skyddas.