Giftig fisk från östersjön får inte säljas i EU. Sverige beviljades undantag från regeln, eftersom vi har väl fungerande kostråd. Ekot avslöjar nu att regeringen underlät att visa EU Livsmedelsverkets rapport om bristerna i kostrådens genomslag och riskerna med fortsatt försäljning. Många barn riskerar att få i sig alltför höga halter av dioxin.