Ett företag vill satsa på att odla bland annat jätteräkor och att framställa fiskmat på ett område som tillhör Hallsta pappersbruk i Norrtälje kommun. Spillvärme från pappersbruket ska användas till fiskodlingen.