På flera platser i Skåne ligger bebyggelse under den rekomenderade gränsen på 3 meter över havet. Några av lösningarna som diskuteras för att skydda kuststräckan mot högvatten och erosion är konstgjorda sandöar och en höjning av stränderna.