En majoritet i EU-parlamentet vill att all fisk som säljs inom EU ska ha mer detaljerad märkning. Konsumenterna ska få veta var fisken fångats, fångstdatum, vilket land fiskefartygen kommer ifrån och med vilka redskap fisken fångats. -Det här skulle ge konsumenterna mer makt att påverka fisket, säger EU-parlamentarikern Isabella Lövin som varit med och förhandlat fram de nya kraven.