Nationellt kompetenscentrum för vattenbruk har inrättats, som ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Göteborgs universitet. Centrumet ska ansvara för samordning av forskning och utbildning samt information till samhälle och näring kring vattenbruksrelaterade frågor.