I takt med att fångsterna minskar i traditionella fiskevatten, söker sig fiskebåtarna ut på djupare hav i jakt på andra arter. Nu visar den första forskarstudien av djuphavsfisket i EU att politikerna ofta struntar i rekommendationerna som forskarna lämnar. Fiskarna i sin tur, struntade ofta i kvoterna och drog upp betydligt mer än vad de fick.