250 000 liter olja riskerar att läcka ut i havet mellan Sverige och Bornholm. Anledningen är att ett fartyg som sjönk där 2003 har fått än mer slagsida än när hon sjönk.