Klimatförändringarna kan leda till att fiskarna blir mindre. Varmare vatten innehåller mindre syre, och det i kombination med att högre temperatur ger högre ämnesomsättning förväntas påverka fiskars storlek. även små förändringar av temperaturen påverkar fisken.