Livsmedelsverket driver en kampanj för att uppmärksamma de kostråd som finns för fet fisk från östersjön. Denna fisk innehåller så höga halter av miljögifter att konsumtionen av den bör begränsas.