Blanda flygaska i ån och hindra fosfor att rinna ut i östersjön. Hässleholms kommun testar en ny metod för att minska övergödningen. Flygaska bildas när man renar rök från värmeverk och läggs ofta i deponi.