Musslor och tång har satt igen silarna till kylvattenpumparna på en av kärnkraftverket Ringhals reaktorer. Reaktorn måste därför gå med halv kapacitet, tills gallren rensats. Normalt stoppar galler musslorna från att ta sig in för långt, men här har larver tagit sig in så att de mer finmaskiga näten satts igen.