Ur svenskt perspektiv är Oskarshamns hamn en betydande punktkälla för spridning av föroreningar till östersjön. Naturvårdsverket ger nu 221 miljoner kronor i bidrag för de första etapperna av miljöförbättringar. Spridningen av tungmetaller och dioxiner från hamnen till östersjön förväntas minska med 90 procent.